En återkommande utmaning, när man läser om att bo i ett gammalt hus, är möjligheten och förutsättningarna att få till nymodigheter och bekvämligheter som ett badrum. Vi i Holmsjöhult avviker inte från det mönstret på något sätt. Vi konstaterade redan vid husvisningen att det saknades ett badrum, eller från början saknades till och med toalett i bostadshuset. Så frågan har gäckat oss sedan vi tog över huset sommaren 2013. I detta inlägg tänkte jag berätta om hur vi resonerat, vilka alternativ vi övervägt och den lösning vi slutligen landade i.

Om man googlar ”badrum gammalt hus” får man mer än 400 000 träffar. Lösningarna på problemet varierar men de går att sammanfatta i fem alternativ: ombyggnation av befintligt rum; dela av ett rum för badrum och skapa ett så kallat ”rum-i-rummet-lösning”; till/utbyggnad; lägga badrummet i en separat byggnad utanför huvudbyggnaden; skippa badrum helt och köra old style. Innan vi kom fram till vår slutliga lösning så betade vi av minst en variant på varje alternativ ovan. Men för att den som läser här ska få en bättre bild av vad vi faktiskt har att göra med så tänkte jag dra förutsättningarna först.

Förutsättningarna

Vårt bostadshus består av 104 kvm fördelat på två våningsplan och 3 rum och kök. Utöver det har vi 14 kvm biyta fördelat på vad vi kallar ”lillstugan” som har indraget vatten och sen en ”gäststuga”.

Bostadshuset, utifrån kvadratmeter, är mer än tillräckligt för vår lilla familj som endast består av två vuxna och en hund. Men sett utifrån antal rum är det inte så mycket, speciellt inte när Rickard arbetar hemifrån på heltid. Men så är det ju ofta med gamla hus. De kvadrat som finns är fördelade på färre antal rum vilket många gånger medför stora rum och de klassiska planlösningarna i form av sidokammarstuga, parstuga och enkelstuga etc. Stugorna har även historiskt byggts till och anpassats efter behov och ekonomi. Exempelvis var det vanligt att enkelstugan utökades med ett par stockvarv och fick en övervåning.

Vårt hus passar inte riktigt in i någon av stugformerna men mest liknar det en enkelstuga med tillbyggd övervåning. Men i och med kattvindarna och snedtaket på övervåningen räknas huset idag som en 1 ½ planshus.

Alternativa lösningar

En vanlig rekommendation när man köper ett hus är att bo in sig och lära känna huset innan man sätter igång och gör större förändringar. Något jag även var inne på i ett av de första blogginläggen ”En sak i taget”. Du får även ofta rådet att inte förändra husets befintliga exteriör och planlösning i för stor utsträckning. Risken är annars att det gulliga lilla torpet du en gång förälskade dig i inte längre existerar efter att tillbyggnad, ombyggnad och renovering är klar.

Ovan råd var något vi verkligen tog fasta på men det skapade också en grym prestationsångest (i alla fall hos mig). Det sista vi ville var att få höra ”herrejösses vad har ni gjort, ni har ju förstört huset”. För att minimera risken att slå dövörat till husets egna vilja och förutsättningar och därmed förstöra huset vände och vred vi på alla tänkbara lösningar. Jag vet inte hur många gånger jag ritat upp huset med en ny alternativ lösning på badrum. Vi kontaktade även en arkitekt som kom med ett förslag, vi pratade med snickare som hade egna förslag och sen hade vi våra egna favoriter.

Under vägens gång hade vi kommit fram till ett par kriterier: päronträdet på framsidan och äppelträdet på baksidan får inte påverkas; vi önskade en glasveranda/uterum (åretruntstandard) på baksidan för att på ett bättre sätt knyta ihop ”inne med ute”; förutom badrum måste det finnas plats för tvättstuga samt apparatrum (hydrofor, vattenberedare etc.); förändringen ska passa ihop med husets befintliga exteriör/interiör; det ska vara en långsiktigt bra och hållbar lösning som hellre får ta lite tid än att det är klart snabbt.

Sex olika förslag

De förslag som vi såg som potentiella (i alla fall värda att fundera på en gång extra) listades och vi enades om för- och nackdelar med förslagen.

Förslag från arkitekt

Arkitekten föreslog att vi skulle bygga ut en inglasad veranda bakåt med ett badrum ovanpå. Fördelar: 1. utbyggnaden blir belägen bakåt och påverkar inte intrycket av huset vid första anblicken. Nackdelar: 1. om badrummet även ska innehålla tvättmaskin samt övriga apparater är det osmidigt att ha badrummet på övervåningen. Vi skulle dock kunna göra om redskapsboden till tvättstuga. 2. badrum på övervåningen medför en ökad risk för skador vid vattenläcka. 3. ingången till badrummet skulle bli från det andra rummet på övervåningen, dvs. detta rum ”går förlorat” till passagerum och vi kompenseras inte med något annat nytt rum. 4. möjligt att skorstenen och murstocken kommer vara i vägen för taket på utbyggnaden.

Förslag från snickare

En snickare föreslog att vi skulle bygga ut två ”flyglar” i enplan ut från huset. Fördelar: 1. bra planlösning med ett stort badrum med kombinerad tvättstuga och groventré åt syd. Groventré i söderläge passar vårt rörelsemönster och vart vi parkerar bilen. 2. ett ytterligare rum angränsande till vardagsrummet som vi i så fall skulle använda som arbetsrum. 3. två flyglar skapar symmetri. Nackdelar: 1. utbyggnaderna skulle påverka husets exteriör och ge huset en helt annan karaktär. 2. grundtanken var att vi skulle bygga ett badrum. Visst att vi gärna skulle vilja ha ett ytterligare rum men att dra igång ett helt extra bygge bara för det rummet känns inte rätt.

Utbyggnad badrum

Egna förslag – ”rum i rummet” och badrum i sidobyggnad

Vi själva hade kommit fram till fyra alternativ. Ett av dem var att strunta i badrum i bostadshuset och bygga badrum i boddelen i lillstugan. Vi ville såklart helst få till ett badrum inne i huset. Men om vi måste välja mellan inget badrum alls eller ett i lillstugan så är det ett bra alternativ.

Utöver det övervägde vi att ta en del av köket, ett så kallat ”rum-i-rummet- lösning”. Fördelar: 1. det är en billig och förhållandevis enkel lösning. 2. badrummet skulle vara placerat precis vid inkommande vatten. Nackdelar: 1. vi får ett mindre kök. 2. vi förlorar utsikten framåt. 3. planlösningen ändras. 4. ev. skador vid vattenläcka ökar om våtrummet är beläget i befintlig byggnad.

Utbyggnad badrum

Egna förslag – förlängning åt norr eller söder

De två alternativ vi var mest positiva till var förlängning av huset i två plan åt antingen norr eller söder. Vi var medvetna om att denna lösning skulle ha stor påverkan på husets exteriör samt behovet av flera ingrepp i timmerstommen. Men den exteriöra förändringen kände vi skulle kunna vara en fördel för huset. I vår mening kan huset upplevas som väldigt kort och högt, särskilt betraktat framifrån. De höga väggliven tänkte vi även kunde trollas bort med ett par fönster under takfoten.

Sydlösning

För- och nackdelarna med sydlösningen var följande. Fördelar: 1. utbyggnaden skulle smälta samman med befintligt hus och se naturligt ut. 2.  vi skulle få en groventrè som är naturligt placerad utifrån hur vi rör oss och vart vi parkerar bilen. 3. ett stort badrum där även tvättstuga ryms. 4. vi får ett extrarum på övervåningen som kompenserar för bortfallet av ett sovrum. Nackdelar: 1. stor påverkan på husets fasad för att kompensera för ljusbortfallet på övervåningen. 2. stor påverkan på planlösningen i och med borttag av kattvind som vi såg som nödvändig för att få in ljus i rummet. 3. enligt snickare vi pratat med skulle det vara svårt att få till en snygg övergång från befintligt hus till nybyggnad. 4. enligt snickare skulle det vara svårt att få till en förlängning av taket, stor risk att det kommer läcka i skarven i och med att befintligt hus och utbyggnad inte kommer röra sig på samma sätt. 5. nuvarande entré skulle bli ännu mer förskjuten till höger. 6. risk att äppelträdet på baksidan måste tas bort.

Norrlösning

För- och nackdelar med norrlösningen var följande. Fördelar: 1. utbyggnad åt norr bidrar till symetri, dvs. verandan på framsidan (är inte inritad nedan) centreras och vi får plats med ett fönster till höger. En utbyggnad åt norr skulle därmed vara mindre iögonfallande jämfört med utbyggnad åt söder. 2. vi får ett arbetsrum som hänger samman med matrummet. Ett arbetsrum i kombination med matrum och glasveranda med soffgrupp skulle skapa ett enhetligt vardagsrum. 3. det ryms ett ytterligare rum på bottenvåningen angränsande till arbetsrummet som kompenserar för att extrarummet på övervåningen som omvandlas till ett allrum/tv-rum. 4. ingreppet i fasaden för att kompensera för ljusbortfallet är inte lika stor i norrlösningen som i sydlösningen. Nackdelar: 1. badrum på övervåningen är inte optimal vid händelse av vattenläcka. 2. ljusinsläppet faller bort i hallen på övervåningen och för kompensation för detta behöver vi göra ingrepp i timmerstommen. 3. enligt snickare skulle det vara svårt att få till en snygg övergång från befintligt hus till nybyggnad. 4. enligt snickare skulle det vara svårt att få till en förlängning av taket, stor risk att det kommer läcka i skarven i och med att befintligt hus och utbyggnad inte rör sig på samma sätt.

Vår magkänsla sa oss att norrlösningen var den bästa. Det kändes rätt mot huset både exteriört och interiört. Den nya planlösningen skulle medföra minst ingrepp på befintliga rum. Men vi vågade ändå inte ta beslutet. Tänk om vi lurade oss själva och i vår ambition att nå en lösning sviker huset trots allt. Lösningen blev att skriva till tidningen Gård&Torp med förhoppningen att få en second opinion.

Förslag från Gård&Torp

Det var med blandade känslor jag sammanfattade alla våra tankar, skisser på alternativa lösningar (vi skickade med allihop), för- och nackdelar med alla förslag osv. Å ena sidan var vi i stort behov av vägledning och råd. Men samtidigt så var det otäckt att blotta sig på det sättet för experter. Tänk om vi skulle få ett svar vi absolut inte vill ha. Typ ”ni borde överväga att köpa ett hus som motsvarar era behov” eller ”är ni galna, ni skulle förstöra huset”.

Jag skickade mailet till redaktionen i februari/mars 2017. De efterföljande månaderna läste jag tidningen bakifrån, dvs. jag började läsa delen med frågor och svar från ”Expertpanelen”. Det hann gå fyra månader innan vår fråga äntligen var med. Och återkopplingen medförde ett glädjetjut från mitt håll – de föreslog norrlösningen med förbättrad modifiering!

Till stor del föreslog Gård&Torp den lösning vi själva hade landat i. Men de föreslog flera förbättringar som vi inte alls tänkt på. Bland annat förslaget att lägga tvättstuga på bottenvåningen under badrummet samt att skapa en liten hall på övervåningen till extrarummet och badrummet. Klockrena förslag som vi köpte rakt av.

Slutliga tankar och kommande planer

Det finns säkerligen de som anser att detta alternativ är ett för stort ingrepp och har för stor påverkan på husets exteriör. Det respekterar jag fullt ut. Vi håller även med om att utbyggnaden kommer påverka husets intryck. Men vi tror att det i detta fall kommer vara till husets fördel och återkopplingen från Gård&Torp har medfört att vi känner oss trygga i vårt beslut.

Detta innebär dock inte att bästa lösningen alltid är att bygga till. Huset måste få säga sitt om den lösning som är den bästa. Ett tips som vi vill skicka med den som är i behov av badrum eller generellt går i utbyggnadstankar, är att skissa upp alternativen och lista för- och nackdelar. Försök inta ett objektivt förhållningssätt och var ärlig mot dig själv och huset när för- och nackdelarna listas. Rådfråga experter för att få en second opinon.

Vår plan är nu att bygga till huset med traditionella metoder så långt det är möjligt. Ett första steg i denna process var att samla på oss ett gäng gamla torpargrundstenar i granit till den kommande grunden. Det kommer med andra ord bli många blogginlägg framöver i ämnet ”utbyggnad på gammalt hus” och alltihop, galet nog, för att förverkliga drömmen om ett badrum.

Utbyggnad badrum
Gammal torpargrundsten som vi ska återanvända till vårt kommande utbygge.


2 kommentarer

Emelie · 20 april, 2022 kl. 15:14

Hej!

Nyss hittat din sida och OJ vad mycket inspiration jag fått redan. Har nyligen köpt en liten gård med ett Per-Albin torp som vi ska, framöver, renovera. Nuvarande planlösning är relativt lik er så det var superinspirerande att se hur ni tänkt kring renovering 🙂 En nyfiken fråga: hur stor blev utbyggnaden/förlängningen?

//mvh Emelie

  Hannah · 30 april, 2022 kl. 15:06

  Hej Emelie,

  Vad roligt att höra att bloggen bidrar till inspiration, då har jag/vi lyckats 🙂

  Vi jobbar långsamt här i Holmsjöhult så bygget för ett badrum är ännu inte klart utan vi har faktiskt precis börjat. Det är väldigt mycket nu med allt pga bygget men så snart jag får lite tid över kommer första inlägget om förlängningen av huset. Förlängningen är ca 4×6 meter i två plan så ca 50 kvm blir det.

  Om du inte redan hittat Holmsjöhultsfrun på Instagram så är det ett tips att kolla där. Jag har lagt upp lite bilder av vad som gjorts här under vintern.

  Tack igen för den fina återkopplingen på bloggen!

  Hälsningar
  Hannah

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.