Arbetet med vår kära glasveranda fortskrider och vi är nu framme vid innertak och innerväggar. Taket ska kläs i fasspontpanel och väggarna med fönster ska få pärlspont. Den gamla timmerväggen ska däremot lerklinas. Tänk, snart har vi ett nytt rum, en glasveranda, på riktigt!

Innertak

Något av det charmigaste jag vet är små torp med lågt i tak. Per automatik framkallar det låga taket en ombonad känsla hos mig, nästan som att gå in i kokong. Samtidigt älskar jag rum som har högt i tak eftersom det gör att rummet känns luftigt och även lite större än vad det är.

I vårt hus har vi, som vi anser, ovanligt högt i tak för ett hus byggt 1872. Det är hela 2,30 från golv till tak både på nedre och övre plan. Eventuellt att huset moderniserats med åren och att ett par extra stockvarv lagts till, men det är ännu inget vi funnit några spår av. Men i och med att vi har relativt högt till tak i övriga rum, kände vi att det inte skulle vara fel att låta innertaket följa takkonstruktionens lutning. Det vill säga låta taket falla ut från timmerväggen. I och med taklutet innebär det att vi vid de nya ytterväggarna kommer ha ca 2,20 meter till tak men vid den nya innerväggen (dvs. den gamla timmerväggen) har vi ca 2,80 meter till tak.

En bild tidigare i byggprocessen före innertak, pärlspont och lerklining.
Innertaketet på vår glasveranda innan vi spikade upp fasspontpanelen.

Taket i sig består av följande ”lager” med början utifrån: Plåt, takpapp, spont, luftspalt, duk, linullsisolering, diffusionsöppen papp. Som slutlig finish på taket invändigt har vi valt fasspontpanel. För att slippa skarvar när panelen krymper med årstiderna så grundmålade jag all panel innan de spikades upp. Först målade jag alla kvistar med schellack. Till grundmålningen använde jag diverse slattar vit linoljefärg som blivit över från andra projekt förtunnad med 40% lågaromatisk lacknafta. (OBS! detta är inte enligt fabrikörens instruktioner för invändig färg men jag har testat denna variant tidigare och det har funkat så därför gjorde jag likadant nu). Totalt handmålade jag 40m2 i form av 176 panelbrädor sommaren 2020. När det var klart var både min arm och penseln slut kan jag lova.

Innertak – val av panel

I det tidigare inlägget Glasveranda del 4 – regelstomme och verandan tar form berättade jag om våra val av material till glasverandan. Det handlar om isolering till tak, väggar och golv, olika val av papp och takplåt samt övriga plåtdetaljer. Vid dessa val var vi väldigt noga med att vara tydliga med vad vi ville ha eftersom vi ville undvika all plast och bygga med diffusionsöppna material.

Men när vi kom till valet av panel till innertaket på glasverandan var vi inte lika tydliga. Vi hade egentligen tänkt oss en fasspontpanel av lite äldre modell liknande den bredare panelen vi har i hallen. Den smala panelen på bilden nedan, ca 6,5 cm bred, har använts för att lappa igen på vissa ställen i hallen. Vi gissar att detta skedde vid renoveringen av huset på 40-talet. Men det är alltså en liknande panel som den bredare, ca 9,5 cm, som jag hade tänkt till innertaket på glasverandan.

Två typer av fasspontpanel som vi har i hallen.
Fasspontpanelen som sitter upp i hallen.

Såhär tydlig med bild osv var jag dock inte när jag förmedlade mitt önskemål till snickaren, som var den som beställde allt material. Först efter att jag grundmålat all panel fick jag idéen att lägga ihop ett par panelbrädor och då visade det sig att panelen vi fått hem, och som jag noggrant målat, var en modernare variant än vi tänkt oss.

Panelen till glasverandans innertak
Panelen till taket på glasverandan.

Jag hade ångest i flera veckor. Men att köpa ny panel var helt uteslutet, det skulle vara slöseri. Så det var bara att inse att detta var den panel som helt enkelt skulle komma att bli vårt innertak. Nu i efterhand när panelen är uppe är den helt okej. Är hittills ingen som sagt till oss att ”Oj vilken modern panel ni har i taket, här blev det väl ändå lite tokigt?!?!”. Utan förmodligen är detta en sådan detalj/nagel i ögat, som alltid uppstår oavsett projekt, som ingen annan ser förutom vi själva.

Innertack – dags att såga till och spika panel

Att spika upp panelen i taket är egentligen något vi hade kunnat fixa själva. Men vi valde att låta snickaren göra det jobbet och spara vår tid till andra moment i byggprojektet. Så innertaket, tillsammans med uppgiften att såga hål i timmerväggen samt lite annat smått och gott, var moment som blev över från sommarens byggprojekt.

Innertak - arbetet att såga till och spika upp takpanel är påbörjat.
Arbetsmomentet att såga till och spika upp takpanelen är påbörjad.

Vi ville dock minimera antalet körturer för snickaren. Vilket innebar att vi behövde ha värme på glasverandan innan vi sågade hål i timmerväggen. Så därav dröjde det ända till januari 2021 innan vi fick ett innertak. Men när arbetet väl var igång gick det som en dans och innertaket var fixat på en dag.

Fasspontpanelen är nu på plats och vi har ett innertak.
Takpanelen är uppspikad.

Innertak – målning

När taket var uppe var det dags att måla. Vi har valt linoljefärg för utomhusbruk till hela verandan trots att det kommer vara ett uppvärmt rum. Men eftersom vi ska ha samma kulör på innerfönster och karmar, som behöver målas med utvändig färg, som på dörrar och annat så valde vi för enkelhets skull att köra utomhusfärg rakt av i hela rummet. Utomhusfärgen innehåller mögelskydd och luktar lite mer än den invändiga färgen. Men det är fullt möjligt att använda utvändig färg inne, däremot fungerar det inte att göra tvärt om.

Först målade jag alla kvistar på takbjälkarna med shellack. Därefter målade jag taket två gånger med linoljefärg (den första strykningen var ju gjord sedan tidigare). Fönster, karmar, fönsternisch och dörrar ska målas med Umbra 7A-30 så till taket valde vi därför att bryta vitt med hälften 7A-30.

Dags att måla innertak på glasverandan.
Linoljefärgen jag använde till innertaket på glasverandan.

Andra strykningen

Den första strykningen var som sagt redan gjord. Så till den andra strykningen spädde jag färgen med 20% lacknafta. Linoljefärg ska ju arbetas in och därför rekommenderas inte roller till linoljefärg. Vid tidigare målningsprojekt har jag därför enbart målat med pensel, även när det varit tak. Men denna gång, efter noga övervägande, gav jag mig själv dispens och bestämde att jag faktiskt fick använda roller trots allt. Men jag tryckte verkligen ur färgen ur rollern för att i möjligaste mån arbeta in den. Där taket är som högst använde jag även skaft till rollern. Därefter efterdrog jag med moddlare, en lite bredare pensel som används för slätstrykning.

Innertak - andra strykningen med linoljefärg utspädd med 20% lågaromatisk lacknafta.
Andra strykningen med 20% lågaromatisk lagnafta.

Tredje strykningen

Tredje strykningen målade jag utan förtunning. Även denna gång med roller och därefter efterdrog jag med moddlare. Nästan alla schellackfläckar är borta men några lyser fortfarande igenom. Därför har jag bestämt mig för att måla det ytterligare en gång men den omgången kommer jag göra efter att allt slipande och sågande är gjort inne på glasverandan.

Innertak - tredje strykningen med linoljefärg klar.
Tredje strykningen utan förtunning. Några schellackfläckar lyser dock igenom och därför kommer jag måla taket ytterligare en gång.

Vi kommer även sätta en tunn platt list längst med varje takbjälke på båda sidor för att dölja mindre glapp/hål mellan bjälke och panel. Men även detta är något vi sparat till slutfinishen av glasverandan.

Innerväggar

Så var det då dags för innerväggarna. Vi har valt två lösningar på utförande. Väggarna med fönster valde vi att klä med pärlspont och den före detta ytterväggen, som är timmer, valde vi att lerklina.

Timmerväggen – lerklining och kalkputsning

Av alla de gamla traditionella hantverksmetoderna som vi testat på hittills så är lerklining i toppen av den listan. Att lerklina är tungt, kladdigt och smutsigt. Men vi anser att fördelarna är så många fler att de uppväger nackdelarna med råge. Vi har tidigare lerklinat väggarna i sovrummet, vilket jag skrivit om i ett tidigare inlägg med en utförlig beskrivning för hur vi gick till väga. Eftersom vi följde precis samma koncept denna gång så tar jag mig därför friheten att endast sammanfatta lerkliningsjobbet vi gjorde på glasverandan. Men den som vill läsa mer om förberedelser, recept, kobajsets vara eller icke vara, verktyg, tillvägagångssätt och de olika lagren osv hittar sådan info i sovrumsinlägget Sovrumsrenovering del 4 – lerklining.

Ett viktig sak att tänka på inför lerklining är att andra tunga renovering- och byggmoment som medför att man bankar och slår i stommen bör göras innan man lerklinar. Detta för att minska risken att kliningen släpper från väggen. För vår del innebar det att de nya dörrhålen och karmarna in till glasverandan från köket och vardagsrummet behövde sågas upp och modifieras innan vi lerklinade.

Nya dörrhål från kök och vardagsrum

Att sätta motorsågen i väggen var inget vi ville göra själva så det överlät vi med varm hand till snickaren. Det var med ångest och skräck jag följde timmerväggsmassakern.

Från vardagsrummet blir det en pardörr med glas och från köket till glasverandan kommer vi sätta in en vanlig spegeldörr.

Vi ville skjuta dörrarnas placering lite åt vänster i vardagsrummet respektive åt höger i köket. Därav blev inte dörrhålens placering ekvivalenta med de gamla fönsterhålen. De utsågade timmerbitarna passade dock perfekt för att lappa igen de decimeter som felade.

Därefter monterade Rickard dörrkarmarna och vi hängde upp dörrarna provisoriskt. Det återstår dock en del arbete med dem. Från början var tanken att båda dörrarna skulle målas med umbra 7A-30. Men den gamla ådringsmålningen på spegeldörren är så himla vacker. Förvisso har färgen krackelerat och flagnat på vissa ställen men den är ändå väldigt fin. Så förmodligen behåller vi den som den är. Jag tror den kommer tillföra charm till rummet i slutändan, men vi får se 🙂

Men åter till saken. I och med att dörrkarmarna var på plats var det färdigbankat i väggarna och allt var klart för lerklining.

Lerklining

Innan vi började kladda lera hade vi förberett med reglar längst med alla hörn vid väggar och tak. I taket kommer regeln fungera som fäste för den kommande taklisten. Gällande vägghörnen kändes det bättre att låta lerväggen vara helt fristående från de linullsisolerade väggarna ifall vi skulle behöva byta/ändra/laga nått framöver. Dessutom monterade vi även fast små klossar vid dörrarna för de kommande strömbrytarna. Timmerväggen klädde jag med hönsnät och golvet med skyddande plast.

Timmerväggen förberedd för lerklining
Väggen är nätad och uppreglad samt golvet täckt med plast, klart för lerklining.

Kogödseln hämtade vi hos en granne i bygden en tidig morgon i slutet på mars. Vi fick en riktig vår-på-landet-känsla när vi stod där på gödselstacken samtidigt som solen var på väg upp och tranorna spelade i kohagen.

En bild på mig från gödselstacken när vi hämtar kogödsel till lerkliningen.

Rickard är en mästare på att blanda och bära. En stor fördel denna gång, jämfört med sovrummet, var att han slapp bära de tunga hinkarna till övervåningen.

Lerklining – första lagret

Att å andra sidan påstå att jag skulle vara en mästare på att lerklina är att ta i men oavsett så är lerkletandet min uppgift.

Lerklining – andra lagret

Dagen efter lade jag på det andra lagret lerklining och det fastnade utan problem. Eftersom grovjobbet var gjort, dvs. fylla ut mellan stockvarven samt se till att väggen blev jämn, så gick andra lagret fortare att kleta på.

Andra lagret lerklining påbörjat.
Arbete pågår med andra laget lerklining.

Efter att båda lagren lerklining lagts på lät vi väggen torka ett par dagar innan vi la på kalkputsen. Lerväggen blev väldigt vacker. Så fin så det kändes dumt att smeta på kalkputs och tapet. Men en synlig lervägg skulle medföra en helt annan känsla i rummet än den vi ville uppnå så vi höll fast vid vår plan.

Den lerklinade väggen med två lager lerklining.
Den lerklinade väggen med två lager klining.

Bjuder även på en liten ”skrytbild” för att visa hur jämn och fin väggen blev…. tänk vilket mästerverk 😉

En perfekt jämn och rak vägg om jag får säga det själv 🙂

Kalkputs – tredje lagret

Vet inte vad som är vanligast men många använder lerklining till alla tre lager, dvs. grov-mellan-fin. På den kurs vi gått, vilket jag berättade om i sovrumsinlägget, fick vi lära oss att använda kalkputs till finlagret. Kalkputsen hindrar utfällning från urinen i kogödseln vilket, om det sker, kan medföra fläckar på den tapetserade eller målade väggen. Det vill vi absolut undvika så därför kör vi med kalkputs.

Kalkputsen läggs på enligt samma metod som andra lagret lerklining. Blött i blött så att kalkputsen fäster ordentligt.

Som tredje lager använder vi kalkputs.
Arbete påbörjat med att lägga på kalkputsen som vi använder som tredje lager.

Resultatet blev väldigt bra och vi är oförskämt nöjda. Det ska bli riktigt spännande och roligt att tapetsera denna vägg. På bilden nedan syns det att väggen torkade nerifrån och upp beroende på hur solen kom åt. Vi var därför noga med att ”duscha” väggen varje dag första veckan för att att putsen inte skulle torka för fort och spricka.

Den lerklinade och kalkputsade väggen på glasverandan.
Den lerklinade och kalkputsade väggen på glasverandan.

Innerväggar – pärlspont

Vi valde en pärlspont i gran, traditionell profil, med bredden 120 mm från Moelven. Den är väldigt lik den vi har i taket i sovrummet som är i original från slutet av 1800-talet. Vi funderade ett tag på om vi skulle valt en smalare modell i stil med vad som var vanligt i början av 1900-talet då när många glasverandor byggdes. Men vi kände att en bredare spont skulle passa bättre till alla fönster samt utifrån storleken på rummet.

Den pärlspont vi köpte är 13 mm tjock vilket är lite tunnare än originalpanel från slutet av 1800-talet. Så om man vill ha pärlspont mer likt originalutförande behöver man vända sig till ett hyvleri. För detta tillfälle kände vi dock att det 13 mm var tillräckligt. Men exempel på hyvleri som har tjockare panel samt även kan ordna specialbeställningar är Ekenäs hyvleri i Småland. Vi har dock inte handlat därifrån själva än men de verkar ha väldigt mycket fina grejer.

Den pärlspont vi valt till glasverandan.
Pärlsponten vi ska använda till glasverandan, köpt hos Moelven.

Första steget var som vanligt att måla kvistar med schellack.

Därefter målade jag panelen i tre omgångar precis som panelen till innertaket. Första strykningen med 40% lågaromatisk lacknafta, andra strykningen 20% förtunning och sista strykningen utan förtunning. Kulören vi valde är helt underbart grön (S4010-G50Y) och passar perfekt till tapeten som vi ska sätta upp på den lerklinade väggen. Processen fram till vårt slutliga val av tapet och färg är en historia i sig och har därför sedan tidigare tillägnats ett eget blogginlägg Glasveranda del 9 – tapet och färgval.

Pärlspont - sponten målades med linoljefärg S4010-G50Y.
Pärlsponten till glasverandan målades med linoljefärg i en härligt grön kulör S4010G50Y.

Vi behöver verkligen en lada! Oj vad jag är less på att vårt vardagsrum omvandlats till snickar- och målarverkstad. Men men, såhär är det och detta är vårt liv numera. Det är alltid nått som ligger på tork i vardagsummet och på bilden nedan är det pärlsponten till glasverandan.

Pärlsponten till glasverandan ligger på tork.

Dags att spika upp pärlspont

När det väl var dags att spika upp pärlsponten så hade vi hämtat hem golvet till glasverandan. Golvbrädorna är dock så långa att inget annat rum än glasverandan ”sväljer” dem. Bilderna från arbetsprocessen att spika upp panel är därför mindre bra eftersom golvet ligger i vägen (men jag gläds över att det inte ligger i vardagsrummet).

Den långa sidan var inte tillräckligt lång för att rymma hela panelbrädor hela vägen, någonstans behövde det bli en halv panelbräda. För att slippa skarvade brädor i hörnen så började Rickard därför sätta panelen i just hörnen och sen arbetade han sig mot mitten.

Arbetet att spika upp pärlspont påbörjat.
Arbetet att spika upp panelen är påbörjat.

Detta medförde att den halverade panelbrädan hamnade ovanför dörren. Ovanför dörren kommer vi ha dörrfoder som går upp till tak så den halverade panelbiten kommer inte synas. Är dock inte helt optimalt med en dörrlist upp till tak men så kommer det tyvärr behöva bli pga platsbrist mellan dörr och tak. Jag kommer berätta mer om detta samt vilken lösning vi tänkt oss för att ”släta över det hela” i ett kommande inlägg.

Långsidan på glasverandan med nästan all pärlspont uppe.
Långsidan på glasverandan med nästan all pärlspont uppe.

Summering

Det är inte det lättaste att få med både tak och väggar i ett foto men nedan bild är väl en hyfsat bra sammanfattning av detta inlägg 🙂 . Tänk även vad lite trä, lera och färg gör skillnad. Nu är det ju ett riktigt rum!

Pärlspont på väggar, panel i innertak och timerväggen är lerklinad..
Glasverandan med innertak, pärlspont på ytterväggar samt lerklinad/kalkputsad timmervägg

Nästkommande inlägg kommer bland annat handla om de listverk vi valt från Veckebo såg till fönster, dörrar, tak och golv. Så håll utkik och på återseende 🙂


13 kommentarer

Catarina · 21 september, 2021 kl. 11:14

Hej, vilket arbeta ni har lagt ner med er glasveranda. Fantastiskt fin och så detaljerad beskrivning i er blogg.
Så, tack för all info ☺️. Vi är i planeringsstadiet av tillbyggnad av en glasveranda, då vi bl a involverat stadsantikvarie (pga kulturskyddad fasad för vårt bef hus) samt arkitekt.
Vi planerar att bygga en året-runt veranda, med isolering,
kamin och radiatorer. Vi vill att den ska vara nätt, så likt ett
original som möjligt. Men vi är osäkra på isolering och tjocklek av väggar. Så tänkte ta mig friheten och fråga,
hur tjocka väggar ni har i ett bygge. Tycker er veranda ser ganska nätt ut utifrån. Tack för en fin blogg ☺️, hoppas på fler inlägg framåt, så man får se slutresultatet.

  Hannah · 21 september, 2021 kl. 20:12

  Hej Catarina,

  Stort tack för den fina återkopplingen på både glasverandan och bloggen!!! I och med att ni har kontakt med stadsantikvarie bör den personen kunna råda er i materialval utifrån befintlig byggnads bevarandevärde och vad som är bäst för huset. Men då vårt befintliga hus är ett gammalt timmerhus som bygger på självdrag, utan fuktspärrar etc. eller tilläggsisolering, har vi valt att fortsätta med samma koncept som huset i sig består av, dvs. diffusionsöppna material. Väggen i glasverandan är ju byggd av regelstomme men består, utifrån och in, av ytterpanel/luftspalt, isolerskiva, linullsisolering, diffusionsöppen papp, pärlspont. Väggen är totalt mellan 20-25 cm. I inlägg 5 är det en bild på väggen i ”genomskärning” vet inte om du sett den men länkar här http://holmsjohultsfrun.se/byggnadsvard/glasveranda-del-5-malning-ytterpanel-vattbrada/

  Vi hade som ambition att få glasverandan att se nätt ut, trots att det är ett åretruntrum och inte en veranda som tidigare glasverandor i original sällan var. Ett tag var vi inne på att ha liggande panel, vilket är en betydligt smalare panel, istället för stående just för att den skulle se nättare ut. Men vi ändrade oss på slutet till stående trots allt. Jag har dock varit osäker på om vi lyckades uppnå ”nättheten” så väldigt roligt att du på bild upplever den som det 🙂

  Hoppas svaret hjälper er vidare. Mitt tips är i övrigt att ni tar hjälp av den stadsantikvarie ni nu har kontakt med i möjligaste mån, om inte annat bör den personen kunna hjälpa er med svar som passar erat hus 🙂

  Hälsningar
  Hannah

   Catarina · 30 oktober, 2021 kl. 22:23

   Såg ditt meddelande först nu. Tack för ditt utförliga svar.
   Jag tror att vi nu har landat i hur vi ska göra med
   väggar, isolering etc. Från början trodde jag att det skulle gå ganska fort att komma fram till hur vi ville ha det, då vi hade en bild i huvudet, men när man sedan börjar skissa så uppstår ju många frågor och då har vi inte kommit igång än ☺️. Men viktigare att det tar tid och att det i slutänden blir bra både för egen del, men även för huset.
   Catarina

    Hannah · 1 november, 2021 kl. 09:46

    Så var det även för oss, många frågor och små utmaningar som man behöver klura över. Men precis som du skriver, bättre att det får ta sin tid så det blir bra 🙂

    Hälsningar
    Hannah

Jogi · 17 september, 2021 kl. 17:45

Hej,

do not understand too much, but love your blog and your instagram account! Especially the photos… 🤓

Furthermore, good luck and success! Have a nice autumn.

A lot of sunny greetings from Northern Germany,
Jogi

  Hannah · 17 september, 2021 kl. 19:22

  Hej Jogi,

  Thank you so much for the great response to the blog and insta account.

  Best regards
  Hannah

   Jogi · 20 september, 2021 kl. 14:57

   😀👋

Maria · 20 augusti, 2021 kl. 23:33

En sten föll från våra renoveringshjärtan när vi hittade din fantastiska blogg.Många av våra funderingar om hur och var vi ska börja vår renoveringsresa fick ett svar😊 Tack för bra och utförlig dokumentation.

  Hannah · 21 augusti, 2021 kl. 09:14

  Hej,
  Underbart, jag blir tårögd, tusen tack! Känns fantastiskt att kunna hjälpa till att minska renoveringspressen.

  Även vi lider av den pressen och med det ångest, men det ska vara roligt med nytt hus och alla projekt man vill göra, oavsett om det är utifrån traditionella metoder eller moderna. Det du skrev om ”hur och var vi ska börja” så påminns jag om kloka ord jag läste i ett byggnadsvårdsforum på facebook. Det löd ”Nummer ett, kolla taket och fixa det. Ett hus klarar sig inte lång tid utan helt tak. Nummer två, plantera träd. Det tar flera år innan träden blir stora och du har en lummig trädgård. I övrigt låt saker ta sin tid och allt ha sin gång. Börja inte direkt riva, slänga ändra om och bygga nytt utan låt det växa fram”.

  Tycker det är väldigt kloka ord, kommer ett inlägg framöver om vår trädgård där jag tar upp detta 🙂

  Tack igen för den fina responsen på bloggen!

  Hälsningar
  Hannah

Liv · 15 augusti, 2021 kl. 17:57

Hittade precis denna blogg och är mäkta imponerad! Uppskattar all utförlig information och alla bilder jättemycket, ser fram emot att gräva i arkivet och läsa mer!

  Hannah · 18 augusti, 2021 kl. 10:56

  Hej,
  Tusen tack för den underbara responsen på bloggen! Är väldigt roligt att få återkoppling och veta att bloggen kommer till nytta. Det stärker mig att fortsätta skriva och dokumentera. Tveka inte att höra av dig om du saknar någon info eller har förslag på vad som kan bli bättre, det tar jag tacksamt emot.

  Hälsningar
  Hannah

   Liv · 18 augusti, 2021 kl. 17:02

   Det gör den verkligen! Hittade hit via en forumtråd i byggahus.se av en slump. Har hittills bara haft en vag uppfattning om vad byggnadsvård kan innebära, men känner att jag redan lärt mig mycket och fått mer intresse tack vare dig!

    Hannah · 21 augusti, 2021 kl. 09:15

    Åååå vad roligt att höra och tack igen, det värmer verkligen!!!!

    Hälsningar
    Hannah

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.